Category: Миещи роботи

Има много малко миещи роботи на пазара. Основно се предлагат роботи мопове, което не е точно миене, а забърсване с мокър парцал. В тази категория ще разгледаме най-доброто, което се предлага.